20. občni zbor MoPZ Jezero

20. občni zbor MoPZ Jezero

Moški pevski zbor Jezero je imel v nedeljo, 17. 2. 2019 svoj jubilejni občni zbor, na katerem je s kulturnim programom pozdravil svoje goste in člane KD Budina – Brstje, pod okriljem katerega delujejo. Društvo trenutno šteje 118 članov, od tega je 18 članov MoPZ Jezero in zborovodkinja Marija Stoeger, ki je povedala, da se bodo na letošnje jubilejno še posebej pripravljali.Ob jubileju bodo namreč pripravili v juniju slavnostni koncert za katerega bodo v svoj repertuar dodali nove pesmi. Ob tem bodo izdali tudi zgoščenko.

Udeleženci jubilejnega občnega zbora KD Budina-Brstje

Na občnem zboru so zraven treh novih pevcev sprejeli tudi nove člane društva. Posebej so se za sodelovanje in nesebično pomoč pri izvedbi prireditev zahvalili nekaterim članom. Tako so zahvale prejeli Marija Frajnkovič, Jožica Vajda, Tončka Meznarič, Doris Munda, Dragica Maksimovič, Nežka Prelog, Terezija Koren in Olga Kuhar.

Prejemnice zahval

Foto: Davorin Munda