Obvestilo o poslovanju občine, četrtnih skupnosti in javnih zavodov MO Ptuj in navodila občanom

Obvestilo o poslovanju občine, četrtnih skupnosti in javnih zavodov MO Ptuj in navodila občanom

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 in nezadržnega širjenja koronavirusa po Sloveniji, ki ogroža zdravje in življenja ljudi ter druge posledice, ki so ogrozili prebivalce, in realne možnosti, da v zelo kratkem času zajame še večje število ljudi, kar ima lahko velik socialnovarnostni in ekonomski vpliv, se dne 13.3.2020, ob 8. uri aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ker je potrebno poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

V skladu s priporočili Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter sklepa Štaba Civilne zaščite Mestne občine Ptuj vas obveščamo, da bo Občinska uprava Mestne občine Ptuj od ponedeljka dne 16. 3. 2020, pa vse do preklica fizično zaprta za stranke. Občinska uprava Mestne občine Ptuj bo za stranke nemoteno poslovala preko telefona (02 748 29 99), elektronskih medijev (obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si) in klasične pošte. Vloge, ki bi jih sicer osebno oddali v sprejemni pisarni, lahko odložite tudi v nabiralnik nameščen ob vhodu v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj.

Občina preklicuje sklic 15. redne seje Mestne sveta Mestne občine Ptuj in spremljajočih delovnih teles (odbori in komisije). Seja bo sklicana dopisno. Občina preklicuje tudi vse planirane sestanke.

Z današnjim dnem 13. 3. 2020 so do preklica ustavljene vse aktivnosti in zaprti vsi prostori četrtnih skupnosti, prekinjajo se vsi najemi in aktivnosti v domovih krajanov.

Tudi večina javnih zavodov Mestne občine Ptuj se je odločila, da zaradi hitrega širjenja novega virusa svoje ustanove zaprejo za javnost in do nadaljnjega prenehajo izvajati nekatere programe. Podrobnejše informacije lahko spremljate na spletnih straneh zavodov.

Občani, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,…), se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave obrnejo na številko: 02/748 29 99 oz. elektronsko pošto: obcina.ptuj@ptuj.si, kjer bomo v sodelovanju z OZRK Ptuj uredili najnujnejše.

Vir: Mag. Janez MERC, poveljnik štaba Civilne zaščite Mestne občine Ptuj
Foto: Pixabay (Free photo)