Četrtna skupnost Jezero se nahaja ob Ptujskem jezeru vzhodno od železniške proge Ormož – Ptuj – Pragersko. Čudovit Puhov most povezuje levi in desni breg reke Drave, v bližini reke Drave pa se na območju Mestnega stadiona Drava nahaja vrsta športnih objektov. Prav čudovito je ob Ptujskem jezeru kjer nastaja območje vodnošportnega turizma RANCA, obiskovalci pa lahko uživajo tudi ob številnih vodnih pticah in čudovitim pogledom na ptujsko veduto.

Neposredno ob železniški progi je ptujska industrijska cona, nekdanji naselji Budinain Brstje, ki ju deli potok Rogoznica, pa predstavljata individualno stanovanjsko izgradnjo. V četrti stoji grad Ristovec (Rüstenau), v katerem so zdaj stanovanja, svoj čas pa je bil last grofov Herbersteinov in jim je služil kot lovski dvorec. Jedro družabnega dogajanja predstavlja Dom krajanov Budina – Brstje.

V četrti imamo zelo aktivna društva, ki s svojimi že tradicionalnimi prireditvami skozi vse leto še dodatno popestrijo življenje krajanov. Večina prireditev se prireja v Domu krajanov Budina-Brstje. Društva imajo v prostorih Doma krajanov Budina-Brstje tudi prostore za svoje delovanje. Krajani četrti se aktivno vključujejo v naslednja društva:

  • Društvo upokojencev Budina-Brstje
  • Kulturno društvo moški pevski zbor Jezero
  • Društvo gospodinj Jezero
  • Kulturno društvo ljudskih pevk Jezero

S svojim delovanjem, društva vidno predstavljajo četrt na raznih kulturnih in športnih prireditvah v MO Ptuj in drugod po Sloveniji. Posebej aktivna so na področju kulture in ohranjanju tradicije kraja.