Izidi za četrtno skupnost – Četrt Jezero, Belšakova ulica 20a – VOLILNA ENOTA 01

Na rednih volitvah članov sveta Mestne četrti Jezero, ki so bile 18. novembra 2018, so bili za člane sveta izvoljeni:

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov
1. Boštjan Prosenjak Lista dr. Štefana Čelana, Iztok Uhan in skupina volivcev 299 12,28 %
2. Črtomir Rosić Lista Andreja Čuša, Andrej Čuš in skupina volivcev 287 11,79 %
3. Viktorija Bezjak Lista Andreja Čuša, Andrej Čuš in skupina volivcev 250 10,27 %
4. Sergeja Puppis Freebairn Lista Andreja Čuša, Andrej Čuš in skupina volivcev 189 7,76 %
5. Gregor Miložič Lista Andreja Čuša, Andrej Čuš in skupina volivcev 185 7,60 %

Četrtna skupnost Jezero je ena volilna enota, v kateri se voli pet članov sveta. V volilni imenik na območju ČS Jezero je bilo vpisanih 1296 volivcev. Glasovalo je 702 volivcev, od tega 702 po volilnem imeniku in 0 s potrdilom. Skupaj je bilo oddanih 702 glasovnic, od tega 18 neveljavnih in 684 veljavnih glasovnic.

Vir: Mestna občina Ptuj, Volilna komisija

Konstitutivna seja sveta ČS Jezero
Svojo 1. konstitutivno sejo Sveta ČS Jezero je sklical predsednik sveta v prejšnji sestavi Marjan Rogina v sredo, dne 16. 1. 2019, ob 19. uri. Na njej so novoizvoljeni člani izvolili vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Črtomir Rosić, za podpredsednika pa Gregor MILOŽIČ. Seje sveta so odprte za javnost, odvijajo pa se v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ul. 20/a, 2250 Ptuj.

Člana mestnega sveta Občine Ptuj iz ČS Jezero

Na rednih volitvah članov mestnega sveta , ki so bile 18. novembra 2018, sta bili iz ČS Jezero za članici mestnega sveta MO Ptuj izvoljeni:

  • Viktorija Bezjak
  • Sergeja Puppis Freebairn