Rezultati volitev v četrtno skupnost – Četrt Jezero, Belšakova ulica 20a – VOLILNA ENOTA 01

Na rednih volitvah članov sveta Mestne četrti Jezero, ki so bile 5. oktobra 2014, so bili za člane sveta izvoljeni:

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov
1. MARJAN ROGINA LISTA MIRANA SENČARJA ZA PTUJ 228
2. TOMI DRŽAJ LISTA ŽUPANA DR. ŠTEFANA ČELANA 180
3. ANDREJA BEZJAK LISTA MIRANA SENČARJA ZA PTUJ 162
4. JANKO ČUŠ NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 143
5. GREGOR MILOŽIČ NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ MO PTUJ 142

Četrt Jezero je ena volilna enota, v kateri se voli pet članov sveta. V volilni imenik na območju ČS Jezero je bilo vpisanih 1.358 volivcev. Glasovalo je 681 volivcev, od tega 681 po volilnem imeniku in 0 (nič) s potrdilom. Skupaj je bilo oddanih 681 glasovnic, od tega 29 neveljavnih in 652 veljavnih glasovnic.

Vir: Mestna občina Ptuj, Volilna komisija

Konstitutivna seja sveta ČS Jezero
Svojo 1. konstitutivno sejo Sveta ČS Jezero je sklical predsednik sveta v prejšnji sestavi g. Črtomir Rosić v sredo, dne 12.11.2014, ob 20. uri. Na njej so novoizvoljeni člani izvolili vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Marjan ROGINA, za podpredsednika pa Gregor MILOŽIČ. Seje sveta so odprte za javnost, odvijajo pa se v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ul. 20/a, 2250 Ptuj.

Član mestnega sveta Občine Ptuj iz ČS Jezero
Na rednih volitvah članov mestnega sveta, ki so bile 5. oktobra 2014, ČS Jezero ni dobila člana mestnega sveta.