V celoti objavljamo pogodbo med Mestno občino Ptuj in takrat še Mestno četrtjo Jezero v kateri pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice in obveznosti povezane z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (CERO Gajke). V pogled so tudi odloki in ostali dokumenti iz arhive ČS Jezero, vezani na pogodbo ter kratka kronologija.

Odloki in spremembe ureditvenega načrta za Center za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji
Odlok o spremembahin dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (2010)
Pobude ČS Jezero 2019
Pobude ČS Jezero 2020
Pravna mnenja, ki jih je glede Pogodbe CERO Gajke pridobila MO Ptuj
Zahteve Četrtne skupnosti jezero na izpolnitev pogodbenih obveznosti po Pogodbi CERO Gajke
Pravno mnenje, ki ga je glede Pogodbe CERO Gajke pridobila Četrtna skupnost Jezero

Uporabna dovoljenja CERO Gajke

Proračunski sklad CERO Gajke
Sprejeti sklepi Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
Drugi dokumenti vezani na CERO Gajke
Investicije po četrtnih skupnostih v obdobju 2002 – 2020 (dokument MO Ptuj)
Fotogalerija odlagališča CERO Gajke