V celoti objavljamo pogodbo med Mestno občino Ptuj in takrat še Mestno četrtjo Jezero v kateri pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice in obveznosti povezane z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (CERO Gajke). V pogled so tudi odloki in ostali dokumenti vezani na pogodbo ter kratka kronologija.

Odlok o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (2005)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (2005)
Odlok o spremembahin dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (2010)
Pobude ČS Jezero 2019
Pobude ČS Jezero 2020

Hits: 410