Rezultati volitev v četrtno skupnost – Četrt Jezero, Belšakova ulica 20a – VOLILNA ENOTA 01

Na rednih volitvah članov sveta Mestne četrti Jezero, ki so bile 22. oktobra 2006, so bili za člane sveta izvoljeni:

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št.Glasov
1. ČRTOMIR ROSIĆ LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE-ZBOR ČLANOV MESTNEGA ODBORA LDS PTUJ 256
2. DR. LJUBICA ŠULIGOJ ZBOR ČLANOV OBMOČNE ORGANIZACIJE SOCIALNIH DEMOKRATOV PTUJ 243
3. BRANKO KOROŠEC SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 209
4. IZTOK ROGINA SMS STRANKA MLADIH SLOVENIJE 209
5. JANEZ ŽITNIK MO N.SI PTUJ 199
6. ANDREJ KOROŠEC SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 181
7. KATJA BEZJAK SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 172

Mestna četrt je ena volilna enota, v kateri se voli sedem članov sveta. V volilni imenih na območju Mestne četrti Jezero je bilo vpisanih 1.321 volivcev. Glasovalo je 788 volivcev. Skupaj je bilo oddanih 788 glasovnic, od tega 14 neveljavnih in 774 veljavnih glasovnic.

Vir: Mestna občina Ptuj, Volilna komisija

Konstitutivna seja sveta MČ Jezero

Svojo 1. konstitutivno sejo Sveta MČ Jezero je sklical predsednik sveta v prejšnji sestavi g. Edvard Strelec v ponedeljek, dne 20.11.2006. Na njej so novoizvoljeni člani izvolili novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Črtomir Rosić, za podpredsednico pa mag. Katja Bezjak. Člani sveta so se na svoji 1. seji dogovorili, da se na sejah praviloma dobivajo enkrat na mesec in sicer ob sredah. Seje sveta so odprte za javnost, odvijajo pa se v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ul. 20/a, 2250 Ptuj.

Člana mestnega sveta Občine Ptuj iz ČS Jezero

Na rednih volitvah članov mestnega sveta , ki so bile 22. oktobra 2006, sta bila iz ČS Jezero za člana mestnega sveta izvoljena:

  • doc.dr. Marjan JANŽEKOVIČ
  • Peter PRIBOŽIČ