Izidi za četrtno skupnost – Četrt Jezero, Belšakova ulica 20a – VOLILNA ENOTA 01

Na rednih volitvah članov sveta Mestne četrti Jezero, ki so bile 20. novembra 2022, so bili za člane sveta izvoljeni:

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov
1. Viktorija Bezjak Lista Andreja Čuša, Milan Klemenc in skupina volivcev 227 40,11 %
2. Marjan Rogina Gibanje Svoboda 192 33,92 %
3. Sergeja Puppis Freebairn Lista Andreja Čuša, Milan Klemenc in skupina volivcev 161 28,45 %
4. Boštjan Prosenjak Socialni demokrati 128 22,61 %
5. Gregor Miložič Lista Andreja Čuša, Milan Klemenc in skupina volivcev 123 21,73 %

Četrtna skupnost Jezero je ena volilna enota, v kateri se voli pet članov sveta. V volilni imenik na območju ČS Jezero je bilo vpisanih 1.289 volivcev, glasovalo je 583 volivcev, od tega 583 po volilnem imeniku in 0 s potrdilom. Skupaj je bilo oddanih 583 glasovnic, od tega 17 neveljavnih in 566 veljavnih glasovnic.

Vir: Mestna občina Ptuj, Volilna komisija

Konstitutivna seja sveta ČS Jezero Svojo 1. konstitutivno sejo Sveta ČS Jezero je sklical predsednik sveta v prejšnji sestavi Črtomir Rosić v sredo, dne 7.12.2022, ob 19. uri. Na njej so novoizvoljeni člani izvolili vodstvo. Za predsednika je bila izvoljen Viktorija Bezjak, za podpredsednika pa Gregor Miložič. Seje sveta so odprte za javnost, odvijajo pa se v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ul. 20/a, 2250 Ptuj.

Člana mestnega sveta Občine Ptuj iz ČS Jezero

Na rednih volitvah članov mestnega sveta , ki so bile 20. novembra 2022, je bila iz ČS Jezero za članico mestnega sveta MO Ptuj izvoljena:

  • Sergeja Puppis Freebairn