Rezultati volitev v četrtno skupnost – Četrt Jezero, Belšakova ulica 20a – VOLILNA ENOTA 01

Na rednih volitvah članov sveta Mestne četrti Jezero, ki so bile 10. oktobra 2010, so bili za člane sveta izvoljeni:

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov
1. ČRTOMIR ROSIĆ ZBOR ČLANOV MESTNEGA ODBORA LDS PTUJ 304
2. ANDREJ KOROŠEC SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS, KONFERENCA MESTNEGA ODBORA SDS PTUJ 266
3. MARIJA CVETKO NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – NSI, MESTNI ODBOR NOVE SLOVENIJE PTUJ 224
4. VIKTORIJA BEZJAK ZELENI SLOVENIJE, ZELENI PTUJA, KADIDACIJSKI ZBOR 210
5. JANEZ ŽITNIK NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – NSI, MESTNI ODBOR NOVE SLOVENIJE PTUJ 186

Četrt Jezero je ena volilna enota, v kateri se voli pet članov sveta. V volilni imenik na območju ČS Jezero je bilo vpisanih 1.302 volivcev. Glasovalo je 677 volivcev, od tega 677 po volilnem imeniku in 0 (nič) s potrdilom. Skupaj je bilo oddanih 677 glasovnic, od tega 34 neveljavnih in 643 veljavnih glasovnic.

Vir: Mestna občina Ptuj, Volilna komisija

Konstitutivna seja sveta MČ Jezero
Svojo 1. konstitutivno sejo Sveta MČ Jezero je sklical predsednik sveta v prejšnji sestavi g. Črtomir Rosić v sredo, dne 11.11.2010. Na njej so novoizvoljeni člani izvolili vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Črtomir Rosić, za podpredsednika pa Andrej Korošec. Člani sveta so se na svoji 1. seji dogovorili, da se na sejah praviloma dobivajo enkrat na mesec in sicer načeloma vsako prvo sredo v mesecu. Seje sveta so odprte za javnost, odvijajo pa se v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ul. 20/a, 2250 Ptuj.

Član mestnega sveta Občine Ptuj iz ČS Jezero
Na rednih volitvah članov mestnega sveta, ki so bile 10. oktobra 2010, je bil iz ČS Jezero za člana mestnega sveta izvoljen Peter PRIBOŽIČ.

Spremljanje dela sveta ČS Jezero
V kategoriji ˝Zapisniki˝ lahko podrobneje spremljate delo sveta ČS Jezero. Na omenjeni lokaciji boste lahko prebirali zapisnike vseh sej. Napovedi oz. sklicane seje sveta boste lahko spremljali na prvi strani.

Četrtek, 13.10.2011 – Odstop in izvolitev novega predsednika ČS Jezero

Svet ČS Jezero je na svoji 10. redni seji, ki je bila v sredo, 12.10.2011 pod 7. točko obravnaval odstop predsednika ČS Jezero g. Črtomirja Rosića in izvolitev novega predsednika. Na javnih volitvah so člani sveta ČS Jezero za novo predsednico izvolili go. Marijo Cvetko.

Sreda, 9.5.2012 – Izvolitev nezaupnice in izvolitev novega predsednika ČS Jezero

Člani sveta ČS Jezero so pod točko 16. Izvolitev novega predsednika sveta ČS Jezero izglasovali nezaupnico ge. Mariji Cvetko in ponovno podelili mandat g. Rosić Črtomirju