1. redna (konstitutivna) seja Sveta ČS Jezero 2018-2022

1. redna (konstitutivna) seja Sveta ČS Jezero 2018-2022

Številka: 900-54/2018
Datum: 20. 12. 2018

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v sredo, 19.12.2018, ob 19. uri v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj.

Prisotni:
  • Člani sveta: Boštjan Prosenjak, Črtomir Rosić, Sergeja Puppis Freebairn, Gregor Miložič.
  • Ostali prisotni: Andrejka Rojko – Občinska volilna komisija Mestne občine Ptuj, Mag. Merc, Janez – Vodja sekretariata za splošne zadeve Mestne občine Ptuj, Denis Hrga – Mestna občina Ptuj
  • Opravičeno odstotni: Viktorija Bezjak, Marjan Rogina – predsednik ČS v mandatu 2014-2018

Najstarejša novo izvoljena članica sveta Četrtne skupnosti Jezero, ga. Viktorija Bezjak, se je opravičila za odsotnost na seji, prav tako g. Marjan Rogina, predsednik ČS Jezero iz preteklega mandata. Iz tega razloga je vodenje 1. redne (konstitutivne) seje Sveta ČS Jezero prevzel drugi najstarejši član, to je g. Črtomir Rosić, ki je prisotne pozdravil in čestital novo izvoljenim članom sveta.

Dnevni red
  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Jezero
  2. Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ptuj o izidu volitev v Svet Četrtne skupnosti Jezero (gradivo)
  3. Potrditev mandatov članov Sveta Četrtne skupnosti Jezero
  4. Seznanitev članov sveta o pristojnostih četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj (gradivo na mizo)
  5. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti Jezero

Celoten zapisnik (.pdf)

Hits: 61