Pogodba CERO Gajke: Izjava za javnost

Pogodba CERO Gajke: Izjava za javnost

Krajani Četrtne skupnosti Jezero smo zgroženi in zelo zaskrbljeni nad dogajanjem na deponiji CERO Gajke. Zadnji obsežen požar, ki je bil pred 14-imi dnevi je pri nas krajanih vzbudil resne dvome v delovanje MO Ptuj. Zelo nas skrbi za naše zdravje, saj je požarov v preteklosti bilo že več in menimo, da gre tukaj za veliko ekološko bombo.

MO Ptuj se je s podpisom pogodbe CERO Gajke leta 2002 zavezala, da bo pri investiciji v deponijo uporabila najsodobnejšo tehnologijo na tem področju, ki bo preprečila negativne vplive na okolje. Očitno temu ni tako. Pri tem se je tudi zavezala, da bo bale nalagala do višine največ 4 bal, danes pa jih je po naših podatkih od 8 do 10. Samo zamislimo si lahko, kakšen vpliv ima takšna preobremenitev na spodnje bale in odpadne odcedne vode ter vpliv na podtalnico.

Zaveze MO Ptuj so v mnogih točkah po pogodbi CERO Gajke ostale samo na papirju in krajani imamo vse bolj občutek, da je MO Ptuj pogodbo podpisala s figo v žepu. Dogovorjene točke po pogodbi CERO Gajke bi MO Ptuj morala zgradila v 4. do 5. letih od podpisa pogodbe. Ta rok je krepko prekoračen. Ena od točk je, da bo s pristojnimi službami zagotovila redno čiščenje vodotokov Rogoznica in Grajena. Kljub našim pobudam in opozorilom, te točke do lani ni realizirala, zato smo bili krajani v zadnjih 15 letih večkrat priča poplavam, ki so povzročile veliko materialno škodo.

Prav tako se je MO Ptuj zavezala, da bo prometno problematiko na Ormoški cesti, ki je vpadnica v mesto, uredila ob izgradnji Puhovega mostu. Kakšno je danes stanje na Ormoški vedo prav vsi, naša večletna opozarjanja, da se krajani dušimo v strupenih izpušnih plinih pa so dokazale tudi zadnje meritve. Nadalje se je MO Ptuj zavezala, da bo poiskala novo lokacijo za odlagališče, le to po 15 letih zaprla in odstranila vse objekte, površine pa zasadila z drevjem ali travo. Tudi to se po 18 letih še ni zgodilo.

Nenazadnje se je tudi zavezala, da bo na lokaciji ob Rogoznici uredila športno igrišče z ustreznimi spremljajočimi objekti. Kašno je danes stanje lahko vidijo vsi in moramo povedati, da smo edina četrt v MO Ptuj, ki nimamo ustreznega športnega igrišča na katerem bi se lahko poigrali in sprostili tako naši najmlajši kakor tudi naši mladi. Očitno je torej, da nas MO Ptuj že skoraj dve desetletji vleče za nos in krajani imamo njenega povsem indolentnega odnosa dovolj, zato bo sedaj morala krepko ugrizniti v to zelo kislo jabolko.

Črtomir Rosić, predsednik Četrtne skupnosti Jezero