2. redna seja Sveta ČS Jezero 2018-2022

2. redna seja Sveta ČS Jezero 2018-2022

Številka: 900-7/2019
Datum: 17. 1. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v sredo, 16. 1. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj.

Prisotni
 • Člani sveta: Boštjan Prosenjak, Črtomir Rosić, Sergeja Puppis Freebairn, Gregor Miložič in Viktorija Bezjak.
 • Ostali prisotni: Denis Hrga – Mestna občina Ptuj
 • Opravičeno odstotni: /
Dnevni red
 1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne seje) Četrtne skupnosti Jezero (gradivo)
 2. Imenovanje člana v Varnostni sosvet Mestne občine Ptuj
 3. Razvojni program Četrtne skupnosti Jezero za mandat 2018 – 2022
 4. Plan dela Četrtne skupnosti Jezero v letu 2019
 5. Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Jezero za leto 2019 (gradivo)
 6. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti
 7. Imenovanje inventurne komisije za uničenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 8. Podaljšanje pogodbe hišniku
 9. Najem dvorane v Spuhlji
 10. Pogodba Cero Gajke
 11. Pogodba o ustanovitvi služnosti za izgradnjo sončne elektrarne na Domu krajanov Budina-Brstje
 12. Investicijsko vzdrževanje cest Četrtne skupnosti Jezero v letu 2019
 13. Prireditve v Četrtni skupnosti Jezero v letu 2019
 14. Najemi doma krajanov
 15. Pobude, predlogi, vprašanja
 16. Razno

Celoten zapisnik (.pdf)

Hits: 84