Čistilna akcija 2020 v Četrtni skupnosti Jezero odpovedana

Čistilna akcija 2020 v Četrtni skupnosti Jezero odpovedana

Glede na čistilno akcijo MO Ptuj, ki je bila predvidena v soboto, 6. 6. 2020 smo v Četrtni skupnosti Jezero predhodno pregledali vse predvidene trase čiščenja v četrti (potok Rogoznica; odvodni jarek meteornih vod, ki se izliva v Rogoznico; Puhovo ulico; brežino ceste v Brstju, navezovalno cesto ob Rogoznici med Belšakovo ulico in Ormoško cesto; odvodni kanal Grajene ob Ptujskem jezeru; ptujski park od železniškega mostu prosti Ranci). Pri tem smo pri pregledu terena ugotovili, da so trase preveč zarasle s travo in grmičevjem, ptujski park pa je lepo urejen in negovan ter čist.

Glede na omenjeno ne vidimo možnosti in smisla izvedbe letošnje čistilne akcije, zato se v Četrtni skupnosti Jezero letos ne bo izvedla. Tako kot vsako leto, se bomo v naši četrti čistilni akciji MO Ptuj aktivno vključili naslednje leto.

Črtomir Rosić, predsednik Četrtne skupnosti Jezero