Javni poziv Civilne iniciative za izgradnjo ptujske obvoznice županji Mestne občine Ptuj in mestnim svetnikom

Javni poziv Civilne iniciative za izgradnjo ptujske obvoznice županji Mestne občine Ptuj in mestnim svetnikom
Že 44. let je minilo, odkar je Ptuj prepoznal potrebo po izgradnji obvoznice.

Leta 2004 je državni zbor sprejel RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI (ReNPIA) v katerem je zagotovil finančno konstrukcijo za obvoznico. Od takrat pa do danes v resnici še vedno nimamo zagotovljene trase, po kateri bi ta cesta potekala in bi bila prava obvoznica – ki bi promet odmaknila od naselij Budina, Brstje in Spuhlja. Politiki so prihajali in odhajali, obljubljali rešitve ter zavajali javnost z neizvedljivimi trasami, uradniki pa so naročali nove in nove študije, zakatere so šli milijoni davkoplačevalskega denarja in čakali na naslednjo vladno garnituro – ljudje pa na tej cesti umirajo

Evropska unija je sofinancirala avtocestno omrežje v Sloveniji, ker je to del TEN-T Adriatic transportnega koridorja ravno z namenom, da se tovorni promet umakne na avtoceste. Evropski koridor za transport poteka po podravski avtocesti in ne po glavni cesti G1-R. Odsek Ptuj – Središče ob Dravi in Ptuj- Zavrč skrajša transportno pot le za nekaj kilometrov od predpisanega koridorja, pa vendar še vedno ni primernih omejitev tovornega prometa.

Celoten Javni poziv v .pdf