Participativni proračun Mestne občine Ptuj

Participativni proračun Mestne občine Ptuj

Mestna občina Ptuj želi občanom in občankam ponuditi priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živijo, izvajali, temveč tudi možnost da sami predlagajo projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje. Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev in sami določijo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini. Je eden pomembnih orodij pametnega upravljanja sodobnih mest.

Kako lahko sodelujete?

Občani lahko sodelujete bodisi kot predlagatelji bodisi kot glasovalci ali pa v obeh vlogah. Občani, ki želite biti predlagatelji, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali na predčasnem glasovanju ali na uradnem glasovanju. Vaše projektne predloge lahko oddate od 6. 4. 2021 do:

 • 9. 5. 2021 do polnoči po elektronski pošti na naslov obcina.ptuj@ptuj.si ali
 • 7. 5. 2021 po pošti na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig) ali
 • 7. 5. 2021 v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj.

Projektne predloge oddajte na za to predvidenem obrazcu, dostopnem na spletni strani: www.ptuj.si., kjer dobite našli tudi vse podrobnosti.

Pogoji za potrditev projektnih predlogov

Na glasovanje bodo uvrščeni tisti predlogi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. Prispevajo k uresničevanju javnega interesa na območju MO Ptuj.
 2. Bodo izvedeni na zemljiščih v lasti MO Ptuj.
 3. So skladni z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.
 4. So takšni, da je izvedba v pristojnosti Mestne občine Ptuj.
 5. So namenjeni splošni javni uporabi.
 6. V zadnjih 5 letih niso bili sofinancirani s strani Mestne občine Ptuj.
 7. So finančno ovrednoteni med 2.000 – 25.000 EUR z vključenim DDV.
 8. So izvedljivi v proračunskem obdobju 2022.
 9. So umeščeni v enega od štirih območij občine, opredeljenih za participativni proračun ali v skupino Mladi.

OBMOČJE 1: ČS Ljudski vrt, OBMOČJE 2: ČS Breg – Turnišče, ČS Center, OBMOČJE 3: ČS Jezero, ČS Rogoznica, ČS Spuhlja, OBMOČJE 4: ČS Grajena, ČS Panorama, Skupina – MLADI

Posamezni občan ali skupina občanov bodo lahko na posebnem obrazcu predlagi projekt v vrednosti največ 25.000,00 EUR. Komisija za vodenje in izvedbo postopka participativnega proračuna bo pobude občanov preučila in tiste, ki ustrezajo merilom, podala na glasovnaje. Izglasovane in potrjene investicijske projekte bo občinska uprava izvedla v proračunskem letu 2022.

Glasovanje

Na glasovanju, ki bo potekalo v sredo, 9. junija 2021, od 15. do 19. ure (predčasno glasovanje) in v nedeljo, 13. junija 2021, od 8. do 12. ure, boste občani in občanke odločali, katere projekte želite prednostno izvesti v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju. Glasovali boste lahko le znotraj svoje četrtne skupnosti. Glasovanje za krajane Četrtne skupnosti Jezero bo potekalo v Domu krajanov Budina-Brstje. Predčasno glasovanje bo možno le na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Predlagate in glasujete lahko občani in občanke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki boste do dneva oddaje predloga/glasovanja dopolnili 15 let. V skupini MLADI lahko glasujete osebe v starosti med 15 in dopolnjenih 29 let starosti (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem) s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj.

Informacije za pomoč

Informacije za pomoč občanom v zvezi s participativnim proračunom in izpolnjevanjem obrazca:

Jasmina Krajnc
Telefon: 02 748 29 59
E-pošta: jasmina.krajnc@ptuj.si