ČS Jezero podala pripombe na poročilo SOU občin v Spodnjem Podravju glede CERO Gajke

ČS Jezero podala pripombe na poročilo SOU občin v Spodnjem Podravju glede CERO Gajke

Četrtna skupnost Jezero je bila povabljena na delovni sestanek županje s svetniki Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bil torek, 1. septembra 2020, ob 15. uri, v veliki sejni sobi ptujske mestne hiše. Na delovnem sestanku je bila na dnevnem redu tudi točka glede problematike CERO Gajke. V ta namen so v SOU občin v Spodnjem Podravju pripravili Kronologijo aktivnosti v zvezi z CERO Gajke v obdobju 2002 do 2020 ter Poročilo o realizaciji pogodbe CERO Gajke (Pogodba št. 352-06-4/98-503) s katero so bile urejene medsebojne pravice in obveznosti povezane z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki GAJKE v Spuhlji, v obdobju od 2002 do 30. 6. 2020.

Četrtna skupnost Jezero je na delovnem sestanku na omenjeno kronologijo in poročilo pripravila vmesno poročilo oz. pripombe, saj po našem mnenju predloženi dokumenti ne odražajo realnega stanja realizacije pogodbenih dogovorov ter aktivnosti in napore Četrtne skupnosti Jezero pri reševanju problemov med samim izvajanjem pogodbe.

Dokumenti:

SOU občin v Spodnjem Podravju: Kronologijo aktivnosti v zvezi z CERO Gajke v obdobju 2002 do 2020 ter Poročilo o realizaciji pogodbe CERO Gajke

Četrtna skupnost Jezero: Pripombe na Kronologijo aktivnosti in Poročilo o realizaciji pogodbe CERO Gajke podanih s strani SOU občin Spodnjega Podravja