Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Mestna občina Ptuj, Četrtna skupnost Jezero, Belšakova 20 A, Ptuj, na podlagi 49. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem. Prostor se nahaja na naslovu Belšakova ulica 20 A, 2250 Ptuj, k.o. 401 – Brstje, stavba številka 214, del stavbe, ki leži na parc. št. 788/5, k.o. Brstje. Površina poslovnega prostora je 210,60 m2.

Celoten prostor je razdeljen na več prostorov, ki so svetli in imajo lahek dostop. Primerni so za mirno proizvodno dejavnost ali pisarno. V sklopu prostora so tudi dvojne sanitarije ter prostor za kuhinjo.

Uradni razpis in kompletna navodila lahko snamete s klikom na to povezvo.