Zapisnik delovnega sestanka s krajani Ormoške ceste

Zapisnik delovnega sestanka s krajani Ormoške ceste

Datum: 13. 3. 2019

Zapisnik delovnega sestanek Četrtne skupnosti Jezero s krajani Ormoške ceste, ki bo je bil torek, 12. marca 2019, ob 18. uri v dvorani Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, 2250 Ptuj.

Prisotni
 • Člani sveta: Črtomir Rosić, Sergeja Puppis Freebairn, Viktorija Bezjak.
 • Ostali prisotni: Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki MO Ptuj, mag. Janez Merc, vodja Sekretariata za splošne zadeve Mestne občine Ptuj, Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, Alenka Korpar, direktorica SOU občin v Spodnjem Podravju, Branko Strelec, predsednik ČS Jezero, krajani ob Ormoški cesti, krajani Štrafelove ulice, ki mejijo na Ormoško cesto, krajani ulice K jezeru in Ribiške poti ter Ob Rogoznici, krajani Ormoške ceste v ČS Spuhlja (do transformatorja)
Dnevni red
 1. Rekonstrukcija Ormoške ceste
  1. Poročilo in mnenje ČS Jezero
  2. Poročilo MO Ptuj
  3. Ugotovitve Civilne iniciative
  4. Predlog sklepa in pobude za Mestni svet MO Ptuj

Celoten zapisnik v .pdf

Pobuda za sklic izredne seje Mestnega sveta MO Ptuj